Nu är samtliga vägar och infarter som går att snöröja röjda!