Områdeskartor

Här hittar ni områdeskartor med fastigheter inom vägföreningens område:

< Klicka här för att se hela området – PDF-format >

Zoner

Vägarna/Fastigheterna är indelade i olika zoner. Zonerna används när planering och utförande av arbete ska göras så som snöröjning, vägunderhåll, etc.

  • Zon 1: Blå
  • Zon 2: Orange
  • Zon 3: Gul
  • Zon 4: Lila
  • Zon 5: Grön