När får jag skottat?

Högsäsong november – april
 • Snöröjningen startar vid ca 6-10 cm snö på huvudvägarna.
 • Området är indelat i 5 olika zoner se Områdeskartor & Zoner
 • Snöröjningen startar växelvis i de 5 snöröjningszonerna, se aktuellt snöröjningsområde
 • Tidsåtgången för snöröjning av området är ca tre dygn vid större snömängder
 • Snöröjning i respektive zon görs i följande ordning:
  • Huvudvägar
  • Infarter
 • Snöröjning vid ihållande snöfall
  • Huvudvägar.
   • Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa
  • Infarter skottas i två steg:
   • ”Grovröjning” av infarter dvs endast del av infart
   • ”Finputsning” av infarterna
Lågsäsong maj – oktober

En bedömning av snöröjningsbehovet görs och det kan då tex handla enbart om vägar då det dels är väldigt lite gäster här och det dels behövs ett ”trampat” underlag på infarter och parkeringar för snöröjning och tidigt på säsongen kan det vara för mjukt.

Om ni tex håller på att bygger och behöver extra skottat eller sandat kan detta beställas genom vägfogden men ni får själva stå för den kostnaden.

Vad ska jag som fastighetsägare tänka på för att underlätta för snöröjningen?

 • När det kommer stora mängder snöröjs endast vägarna så när ni ser  snöröjningsfordonen  komma låt då bli att gå ut och flytta bilen för att ni vill ha snöröjt, det tar allt för länge när många vill få just sin infart röjd när det är vägarna som skall röjas
 • Det är svårt för snöröjning och sandning när det står bilar parkerade efter vägarna så ställ ert och era gästers fordon på den egna fastighetens parkering

Vad ska jag som fastighetsägare tänka på för att underlätta vägföreningens arbetet?

Du som fastighetsägare har ansvaret att

 • märka ut din infart och parkering med snökäppar för att underlätta för snöröjaren.
 • Trappor och andra eventuella hinder ska också markeras. Tänk på att när det kommer mycket snö så ser inte traktorföraren vad som döljs under snön utan det är din uppgift att markera detta så att det inte av misstag kommer till skada.

Maskiner som snöröjer är utrustade med snöblad som är 4 meter brett så tänk på att det ska finnas tillräckligt med utrymme för att kunna göra ett bra jobb.

OBS! Tänk på att parkera era bilar, släp och skotrar på eran egen parkering så dom ej hindrar trafik och snöröjning!

Vem ringer jag?

Daglig drift, praktiska frågor kring vägar, snöröjning och underhåll

När det gäller den dagliga driften, praktiska frågor kring vägar, snöröjning och underhåll är är det i första hand Vägfogden som är kontaktperson för vägföreningen.

Vägfogden hanterar kontakten med åkeriet och andra entreprenörer som är inblandade i den praktiska verksamheten,

Vägfodens jobb är att vara spindeln i nätet kring det som händer på vägföreningens vägar och det är i första hand honom man ringer till med frågor som rör detta.

För att nå Vägfogden, se Kontaktuppgifter.

Administrativa frågor om fakturor, ägarbyten och nya tomter

När det gäller administrativa frågor om fakturor, ägarbyten och nya tomter som ska anslutas är det till Administration man ska vända sig, se Kontaktuppgifter.

Övriga frågor

Övriga frågor gällande föreningen kan ställas till Ordförande, se Kontaktuppgifter.

Inför sommaren

Vägföreningen ansvarar för huvudvägarna. Fastighetsinfarter är fastighetsägarens ansvar.
Sommaren är en lämplig tid att se över skicket på vägtrumman, rensa den från skräp och se till att den är väl framme i båda ändar.

Det finns ett antal nybyggen som har bristfällig eller helt saknar vägtrumma och vi påminner om att det är fastighetsägaren som ska se till att finns en fungerande vägtrumma min 300 mm i diameter, Det är bra att känna till att det är fastighetsägaren som blir ansvarig om skada uppstår på vägen pga felaktigheter i fastighetsägarens vägtrumma.

Sommartid sker buskröjning och dikesrensning i föreningens regi. Hela området inventeras och underhållsåtgärder sätts in där så är lämpligt.