Nu snöröjs zon 1och 5!

Zonerna 2, 3 och 4 är röjda!