Vägfogde:
Bo Eriksson, 076-066 76 64, vagfogde@vskvag.se
Hanterar det löpande underhållet på våra vägar.

Ordförande:
Claes Gozzi, 070-326 80 90, info@vskvag.se
Hanterar styrelsearbete, exploateringsfrågor mm.

Valberedning:
Sammankallande, Camilla Hjortling,  valberedningen@vskvag.se
Lars Torbjörn Wigren
Bengt Fors

Administration:
Gabrielle Hemmingsson, 070-2701719, info@vskvag.se
Vemdalsskalets vägförening
c/o Härjedalen Ekonomi AB
Fjällvägen 53
846 71 Vemdalen

 

WebAdmin: webadmin@vskvag.se