Långfredagen 15 april kl 8:00 är det dags för 2022-års Årsmöte, se kallelsen nedan.

Förutom kallelsen kommer inom kort dagordningen och andra dokument inför mötet att publiceras (även protokollet från mötet kommer här efter).

 

Årsstämmans protokoll

Årsstämmoprotokoll 20220415 den är digitalt underskriven