Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Månad: maj 2019

Styrelseprotokoll

På förekommen anledning att en medlem i vägföreningen har begärt att få ut gamla styrelseprotokoll, har jag konsulterat resten av styrelsen och sedan kontrollerat vad som gäller rent juridiskt.

En del medlemmar tycker sig ha rätt att se protokollen och att styrelsen är odemokratisk och hemlighetsfull som inte lämnar ut dessa. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.
En föreningsstämma har utsett en person som ska granska styrelsens arbete och det är revisorn. Det finns ofta känsliga uppgifter i protokoll, till exempel att någon ligger efter med betalning av avgift, påståenden om att någon är störande, uppgifter i anbud och offerter vid upphandling. Sprids sådana uppgifter kan såväl föreningen som de enskilda styrelseledamöterna bli skadeståndsskyldiga. Detta gäller om uppgifterna skadar någons intressen, såväl föreningens som enskilda medlemmars.
Styrelsen kan få frågan om var i lagen det står att styrelseprotokollen inte är offentliga. Svaret är att det inte heller står uttryckt, men andemeningen i hela lagstiftningen är att styrelsen antas ha medlemmarnas förtroende och handla i deras intresse, det vill säga inte har en dold agenda. Om protokollet skulle vara öppet för medlemmar hade lagstiftningen reglerat saken på samma sätt som när det gäller stämmoprotokoll, vilka enligt lag ska vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman.

Riksförbundet för enskilda vägar, REV har också konsulterats och vidhåller att styrelseprotokoll är arbetsmaterial för styrelse samt revisorer

Mvh Peter

Enkelriktat i Ströms område

Hejsan

Dagen innan vårt styrelsemöte förra veckan talade jag med en lantmätare som informerade mig om att ett nytt planbesked för området öster om barnbacken är på gång.

Detta besked innebär att det området även kommer att få en utfart till Karl XI:s väg ovanför Ströms område. Då kommer det mao bli ännu mer trafik i området.

På årsmötet framkom det att brandförsvaret var negativa till enkelriktat (vice ordf. hade hört sig för). En del röster höjdes dock för att sänka hastigheten till 30 km/h vilket vi i styrelsen ser som ett första steg tills alla bitar ramlat på plats.

Mvh Peter

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén