Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

Ordinarie ledamöter:
Claes Gozzi, Ordförande
Björn Axelsson
Kristina Ed
Titti Björk
Chister Sjödin
Suppleanter:
Crister Lindh
Roine Fransson
Ingegerd Hagelin
Richard Abrahamsson
Håkan Wiklund
Revisorer:

Örjan Olsson
Tore Wallberg

Revisors suppleant

Lennart Cederberg
Rolf Svensk

Valberedning:

Camilla Hjortling
Lars Torbjörn Wigren
Bengt Fors