Den del av vägföreningens verksamhet som de flesta känner till är naturligtvis snöröjningen på de 56 vägar som föreningen ansvarar för.

Väg och brounderhåll, nu senast ny beläggning på Gamla Landsvägen, är andra saker som föreningen hanterar. Under sommaren sker dikesröjning och kontroll av vägtrummor för att vinterns arbete ska kunna ske så smärtfritt som möjligt.

Vägföreningen är också en tung remissinstans till lantmäteriet och kommunen när det gäller nya områdesplaner. Vägverkets frågor kring trafiken i området remissas också via föreningen

Vemdalsskalets vägförening är relativt stor förening med för närvarande 56 anslutna vägar och ca 840 tillhörande fastigheter. Omsättningen är strax över 2 miljoner kr och målsättningen är att det egna kapitalet ska uppgå till en årsomsättning.