Långfredagen den 29 mars 2024 kl. 09.00. Registrering från kl 08.30, se kallelsen nedan.

Förutom kallelsen kommer inom kort dagordningen och andra dokument inför mötet att publiceras (även protokollet från mötet kommer här efter).

På grund av fel på hemsidans uppladdning så har jag fått kopiera in texten, om ni vill ha filerna så kan Härjedalens ekonomi maila ut den eller skicka ut den.

Gabrielle Hemmingsson, 070-270 17 19 info@harjedalenekonomi.se

Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsstämma 2024. (Verksamhetsår 2023)

FULLMAKT

Förslag till DAGORDNING

Budgetförslag 2024

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Motion

Svar Mohammar motion 2024-02-06

valberedningens förslag

 

Protokoll

Årsstämma 2024 Protokoll