Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Månad: oktober 2019

Nya entreprenörer

Hej igen alla medlemmar
Många av er har i dagarna fått ett brev ifrån Vemdalens Åkeri och Vemdalsgrävarn där de tackar för sig.
Kommer det inte bli någon skottning i år? Jovisst vi har nya entreprenörer som fixar det.

Anledningen att vi bytt entreprenör beror på att vi fått entreprenörer som till skillnad ifrån de förra börjar med att skotta vårat område utan att starta hos en annan uppdragsgivare. Detta trots att vi betalat ut jourersättning för att få skottat tidigt på morgonen.
När vi protesterade menade man att det var en gammal överenskommelse där man hade rätt att göra så.
Vidare har vi blivit lovade hjälp med sommarunderhåll av Vemdalens åkeri under flera somrar som man helt sonika struntat i. Detta har det också informerats om på årsmöten under åren.
När vi därför nu fick chansen att göra en ny upphandling så har vi fått nya entreprenörer som kommer ut på vårat vägnät 3-4 timmar tidigare på morgonen, precis som vi önskar.
Att förra årets entreprenörer dessutom bara lade in ett anbud på zon 1 och dessutom ställde villkor som vi inte tyckte var hållbara, blev valet helt enkelt att uppdraget gavs till de två företag som nu har kontrakt på 3 år med option på förlängning.
Förutom detta så har en av entreprenörerna visat stort intresse för sommarunderhållet, som är viktigt för att standarden på våra vägar skall bibehållas, och statsbidragen kunna betalas ut.
Jag förstår att det en del oroar sig. Men ge dessa nya ambitiösa företagare en chans att visa vad de går för. Hjälp dem också med att staka ut era uppfarter och visa var ni vill ha snön.

P.S Några har anmält plogskador ifrån förra vintern. Det är entreprenören som är ansvarig för detta via sin försäkring. Därför får man vända sig till dem. Plogskador kan oftast undvikas om man tydligt markerar sin röjningsyta. Skadorna bör påvisas så snart efter snösmältningen som möjligt.D.S

Förrättning

Hej igen alla medlemmar i Vägföreningen.
Alla skall nu i dagarna fått ett brev ifrån Lantmätare Malin Persson. Vad det hela gäller, så är det om vägföreningen skall fortsätta växa med det nyexploaterade området vid barnbacken.
Ansvaret för ja eller nej i frågan ligger inte på styrelsen utan på er medlemmar. Jag som Ordförande i föreningen får i denna fråga bara företräda mig själv och ingen annan om jag inte har fullmakt. Det är därför som samtliga medlemmar blivit kallade.
Idag är det ca 980 fastigheter som ingår. Ökningen blir ca 10% om dessa båda områdena kommer med. Engagerar man sig inte blir det Lantmäteriet som beslutar utan någon chans att överklaga. Jag ställde frågan på förra årsmötet, hur stora skall vi bli?
Delar av styrelsen är idag kritiska till en del av området som ej går att snöröja utan att forsla bort snön. Detta har vi idag varken resurser eller ekonomi att utföra.
Alternativet att inte bli med i Vägföreningen är en §50a förrättning som innebär att man själva bildar en förening och får betala en avgift för att köra ut ifrån stora parkeringen vid slalombacken till väg 315.
Flera har ringt och mailat mig, så har du frågor, gör jag vad jag kan och i mån av tid, allt för att besvara dem.
/Peter Sundlöf Ordf.

Snöröjningen

Det har kommit lite snö och nu snöröjs endast vägarna!

God morgon alla medlemmar i Vägföreningen.
Datumet är 20/10 och klockan är 08 på morgonen. -2 grader och det är helt vitt på marken efter nattens snöande.
Det dröjer väl ytterligare någon vecka innan det blir svårt att få ner plogkäppar i marken.
I år har vi två nya entreprenörer som sköter plogningen. De kommer liksom tidigare år att använda tre ordinarie traktorer på området. Samma antal som förut men fördelen i år är att de går direkt ut på vårt område utan att ploga för någon annan kund först.
Prioriteringen blir att först skotta alla huvudvägar, innan man går tillbaka för att röja infarter och parkeringar vid våra stugor/fastigheter. Som vanligt växlar de startpunkt så ingen blir först/sist hela tiden.
För att underlätta för våra snöröjare är det viktigt att snökäppar sätts upp och detta på ett sätt som gör det möjligt för dem att skjuta snön framför sig till lämplig yta då traktorerna endast har schaktblad, inte skopa. Snökäppar är också en säkerhet för fastighetsägaren och eventuella virkeshögar mm. som man ej vill ha förstörda. Råder det osäkerhet så kan resultatet bli att man ej får snöröjt som man velat.

Med hopp om en snörik vinter

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén