I skrivande stund har vi avverkat vår mycket märkliga stämma i Coronatider. Tack till alla medlemmar, som haft förståelse för att vi, av Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer, genomfört stämman med fullmakter.

Fullmakterna skickades in i ett glädjande stort antal. De tillsammans med styrelse, revisor och valberedning utmynnade i 133 röstberättigade.

En positiv effekt var det stora antal tack och uppmuntrande ord man skickade med, för styrelsens arbete. Det värmer oss, som ger av vår kompetens och fritid.

Även litet tips om skyltning och slyrensning för framtiden var värdefullt att få. Frågor och synpunkter som diskuterades på stämman återfinns i protokollet. Detta kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Drygt 200 medlemmar har hittills skickat in sina e-postadresser och telefonnummer. Det kommer att underlätta utskick och spara pengar. Vi hoppas att fler skickar in till info-adressen.

Den nya styrelsen består av ordförande Roy Hansson, Kristina Ed, Roine Fransson, Claes Gozzi, Ingegerd Hagelin, Marcus Norlander, Göran Söderholm och Håkan Wiklund. Tillsammans med vår vägfogde, snöröjarna och Maritta på Vemservice känner vi oss redo att gripa oss an vår uppgift med stöd av er medlemmar i föreningen.

Valberedningen – Anders Söderberg och Björn Bergman – har lyckats med att finna ledamöter från de fem zonerna. Anders är också den som framöver arbetar med vår hemsida.

Revisorerna Örjan Olsson och Carl Martinsson borgar för att föreningens ekonomi och inte minst verksamhet granskas. En viktig funktion och trygghet även för styrelsen, om vi skulle behöva råd och hjälp.

Nu går vi tillsammans framåt i det nya verksamhetsåret, alla vi 1 562 ägare.

Roy och Ingegerd