Många undrar och frågar så jag lämnar en första rapport, det har än så länge inte vart så farligt som dom förut såg och samtliga vägar är farbara och än så har  vi inte sett några skador på några hus från vägarna!