Zon 5 är snabbröjd (1 drag per infart), nu snabbröjs zon 1, 2 och 4