Nu snöröjs vägarna och snabbröjning (1 drag per infart) av infarterna!

OBS! När maskinerna kommer kan ni inte flytta bilen bara för att er infart ska bli färdigröjd direkt då det tar för lång tid för att komma runt hela området med snabbröjningen!