Nu är samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!