Då var det dags att börja snöröja vägarna igen! Ingen infartsröjning nu!