Kommunen har fått problem med vatten och avloppsledningarna vid Hildings krog och måste gräva av Terrasvägen från och med imorgon 27/6 och beräknas vara klar 29/6! Dom har ordnat förbifart mittemot Hotellet men med begränsad framkomlighet så det är väldigt svårt att komma fram med tungtrafik dessa dagar tyvärr!