Vägarna i zon 1,2,4 och 5 är röjda samt infarterna bortom Stockåbron i zon 4 och en del igendrivna infarter är röjda!

Ishyvling och vallskärning pågår samtidigt på en del vägar så när det sker körs infartsröjningen där, därför blir svårt med uppdateringar om zoner denna gång men det har bara kommit ca5-7 cm lättsnö så inga större problem ska behöva uppstå.