Zon 3 är nu röjd! 17:00

Zon 2 och 5 är nu röjda!

Nu körs zon 3 och 4!  12:00