Nu snöröjs zon 1, 2 och 5!

Samtliga vägar är nu röjda!