Först röjs huvudvägarna och sedan börjar snöröjningen i zon 4 och 2 denna gång!