Det är drivsnö och luddigt efter vägarna så dom röjs nu!

OBS! Ingen infartsröjning!