Nu snöröjs zon 1 och 2 samt vägarna!

Zon 3, 4 och 5 är röjda men det snöar kraftigt så det syns inte nu!