När det ser ut så här på en infart blir den ej snöröjd! Se över era infarter och rensa bort träd och kvistar som riskerar skada maskinerna om ni vill ha snöröjt!

Kl 21:00

Nu är samtliga vägar och infarter som går snöröjda.

Kl 12:00

Zon 4 är färdigröjd, nu snöröjs även zon 3.

Kl 07:30

Zon 5 är färdigröjd, nu snöröjs även zon 2.

Kl 06:00

Nu snöröjs zon 4, 5 och 1.