Vägarna är snöröjda och zon 1, 2, 3 och 4 är snabbröjda!