Samtliga vägar är nu snöröjda!

Nu snabbröjs zon 5, 4 och 1