Nu är samtliga vägar och infarter som går att röja snöröjda!