Det börjar bli mycket buskar och träd som av snön hänger ut i gator och infarter vilket ställer till stora problem i trafiken och för entreprenörerna med skador på maskinerna av den anledningen måste jag i vissa fall även ta bort träd från era tomter som hänger ut i vägarna!

På era infarter måste ni röja bort sådant annars kanske den inte blir snöröjd!