Det är nu högtid att markera infarter, trappor och andra hinder som annars göms under snön! Är inte hinder utmärkta är det ni själva som får stå för skador som uppkommer då maskinförare ej kan se genom snön! Och nu är det vinterdäck på som gäller här!