Halkbekämpade åtgärder sätts in när och så behövs efter vägarna.