När det blir ägarbyte på en fastighet meddela detta till Maritta Stensson, se Kontaktuppgifter nedan.