Maskinförarna larmar om att det aldrig varit så dåligt utmärkt av dolda hinder som trappor och dylikt på era infarter som nu! Kom ihåg att det är ni själva som får stå för skador som uppkommer då maskinförare ej kan se genom snön! Varken Vägföreningen eller Entreprenören tar ansvar för det utan då kan vi ej ploga dessa infarter!

Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!