Nu snöröjs zon 1, 4 och 5!

Zon 2 och 3 är färdigröjd!