Samtliga vägar och infarter i zon 1-3 är klar! Nu körs zon 4 och 5!