Nu är samtliga vägar och infarter som går att snöröja röjda! Men kom ihåg att det var årets första röjning så det kanske inte är så jämt ännu! Jag vill även påpeka att på allt för många infarter är det ej markerat för snöröjningen och blir något sönderkört får ni själva stå för det!

Det är även några byggplatser som det ligger material huller om buller där dom ej röjer pga skaderisk,  och några nya infarter som ej är farbara för snöröjarna tänk på det innan ni ringer och klagar!