Samtliga vägar är färdigröjda och infarterna i zon1! Nu röjs zon 2-5 i nummer ordning!