Det har kommit några decimeter snö och forsätter snöa, först röjs vägarna och när det lugnat ner sig kommer infartsröjningen starta i zon 1-5 denna gång!