Samtliga vägar och zon 4 & 5 är nu färdig röjda!  Kl 18:00

Det har kommit lite snö igen så först snöröjs vägarna sedan startar infartsröjningen i zon 4 och 5!