Samtliga vägar och zoner är nu snöröjda!  13:00

Nu fortgår arbetet att bredda snöhyvla och vallskära vägarna där så krävs!