Kl 14:00

Samtliga vägar och  infarter är nu snöröjda.