Kl 05:00

Det snöar och blåser så först snöröjs vägarna.

Kl 20:00

Zon 1, 3 och 5 är röjda samt delen Björnstigen i zon 4.

Resten i zon 4 och zon 2 snöröjs i morgon.