ordförande:
Claes Gozzi 1 år kvar, omval som ordförande
Ledamöter:
Björn Axelsson ny val på 2 år
Titti Björk ny val på 2 år
Kristina Ed 1 år kvar
Christer SJödin 1 år kvar
Suppleanter:
Håkan Wiklund om val på 2 år
Roine Fransson om val på 2 år
Krister Lind ny val på 1 år
Richard Abrahamsson ny val på 2 år
Ingegerd Hagelin fyllnads val på 1 år
Ola Viklund avgår 1 år kvar
Styrelse arvode:
ingen förändring
anternativ 1
Revisorer:
Örjan Olsson om val på 1 år
Tore Wallberg ny val på 2 år
Revisor suppleanter:
Rolf Svensk omval på 2 år
Lennart Cederberg ny val på 1 år
alternativ 2
Revisionbyrå
Atrakta Fanny Grönlund 30-32 000 kr