Delar av Bergs och Härjedalens kommuner har inlett ett samarbete i vissa frågor. I och med detta så har vi också haft kontakt med företrädare i Svenstavik, som var positiva till att höra våran röst angående det som sker runt Skalet.

I Onsdags den 8/7 hade vi ett möte med kommunen där vi förevisade vårat område och delar av de problem som vi upplever. De var 5 stycken ifrån kommunen och vi var 4 stycken ifrån vägföreningen.

Det var ett möte i positiv anda. Förhoppningsvis också en början på ett samarbete och kunskapsutbyte vad gäller trafiksäkerhet, skidspår, snöhantering samt fortsatt exploatering.