Hej igen alla medlemmar i Vägföreningen.
Alla skall nu i dagarna fått ett brev ifrån Lantmätare Malin Persson. Vad det hela gäller, så är det om vägföreningen skall fortsätta växa med det nyexploaterade området vid barnbacken.
Ansvaret för ja eller nej i frågan ligger inte på styrelsen utan på er medlemmar. Jag som Ordförande i föreningen får i denna fråga bara företräda mig själv och ingen annan om jag inte har fullmakt. Det är därför som samtliga medlemmar blivit kallade.
Idag är det ca 980 fastigheter som ingår. Ökningen blir ca 10% om dessa båda områdena kommer med. Engagerar man sig inte blir det Lantmäteriet som beslutar utan någon chans att överklaga. Jag ställde frågan på förra årsmötet, hur stora skall vi bli?
Delar av styrelsen är idag kritiska till en del av området som ej går att snöröja utan att forsla bort snön. Detta har vi idag varken resurser eller ekonomi att utföra.
Alternativet att inte bli med i Vägföreningen är en §50a förrättning som innebär att man själva bildar en förening och får betala en avgift för att köra ut ifrån stora parkeringen vid slalombacken till väg 315.
Flera har ringt och mailat mig, så har du frågor, gör jag vad jag kan och i mån av tid, allt för att besvara dem.
/Peter Sundlöf Ordf.