Hej igen alla medlemmar och tack för allt engagemang.
Det har nu gått några veckor sedan brevet angående förrättning damp ner i postlådan.
Sedan dess har jag fått ett flertal mail och telefonsamtal.
Hittills har inget av alla dessa mail och telefonsamtal varit positiv till en utökning av Vägföreningens område.
Efter att nu ha sammanställt inkomna åsikter, så har detta mail som alla i styrelsen står bakom, skickats till förrättningslantmätaren Malin Persson.

Hejsan Malin
Många medlemmar i Vägföreningen undrar ifall det blir dyrare med det nya området.
Vi har tittat på det och som läget är idag så kommer vi att behöva ytterligare en traktor för att hinna med snöröjningen.
Idag har vi 3 st traktorer till en jourkostnad av 180.000sek/traktor och år. Ytterligare en traktor skulle innebära att jourkostnaderna per fastighet ökar. Området förstoras med <10% medan jourkostnaderna höjs med 1/3.
En annan viktig aspekt är att SkiStar avser att lämna vägföreningen på sikt, och att Trafikverket har talat om en ny utfartslösning.
Detta skulle innebära att det nya områdets infart hamnar på SkiStars anläggning och vägföreningen därför inte längre blir väghållare.
Med tanke på ovanstående plus, det faktum att ingen utav alla de medlemmar som hört av sig är positiv, till en utökning av vägföreningen, så kommer vi i styrelsen följa medlemmarnas önskan och förorda en §50a förrättning.