Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsstämma 2024. (Verksamhetsår 2023)

Medlemmarna i Vemdalsskalets Vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Plats: Vemdalsskalets Högfjällshotell, Hovdesalen
Tid: Långfredagen den 29 mars 2024 kl. 09.00. Registrering från kl 08.30.

För att utöva fastighetens rösträtt måste samtliga delägare vara närvarande eller lämnat fullmakt till en av ägarna/ombudet. Kontrollera beteckningen på den fastighet eller de fastigheter Ni avser att representera.

Ärenden enligt föreningens stadgar

Sedvanliga stämmohandlingar finns tillgängliga den 15 mars på hemsidan. https://www.vskvag.se/2024-2/
De kan också beställas från Gabrielle Hemmingsson, 070-270 17 19 info@harjedalenekonomi.se OBS! Om ni får denna kallelse och har sålt fastigheten, var vänlig meddela detta till Härjedalen Ekonomi AB, Gabrielle Hemmingsson, 070-270 17 19 info@harjedalenekonomi.se

Kallelse går endast ut till en delägare per fastighet.

  • Vi vill ha er e-postadress!
    Skicka den till info@vskvag.se Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.
    För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument med e-brev så ber vi er, som ännu inte skickat in, att meddela er e-postadress, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in er e-postadress, ni i mailet skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.
  • Husnummer på er fastighet är viktigt.
    Detta främst för att ambulans och andra räddningsinsatser skall hitta fram vid krisläge. Vi har noterat att det fortfarande saknas på många fastigheter och vill uppmärksamma er på att åtgärda detta.
  • Vår vägfogde ber dig att röja grenar sly o.d. runt infarten och ha i åtanke att snöröjningsfordonen är höga. Det är viktigt att infarten är slät och fri från stenar.
  • Vi inventerar andelstalen regelbundet. Lantmäteriförrättningen från 21 april 2000 fastställer andelstal i vår gemensamhetsförening. Om din fastighet bebyggts eller utökats ber vi dig meddela detta till info@vskvag.se

Registrering samt kaffe och smörgås serveras från kl 08.30.
VÄLKOMMEN!
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening