(på grund av problem med upplandning av filer till hemsidan så markera här under och skriv ut den markerade delen. du kan även skicka mail till info@vskvag.se så skickas den ut till dig.)

FULLMAKT
Ombudet företräder mig vid årsstämman i Vemdalsskalets Vägförening 2024-03-29

OMBUD
Ombudsnamn
______________________________________________
Adress
______________________________________________
Postnummer och Postadress
______________________________________________
Personnummer
______________________________________________

FULLMAKTSGIVARE
Ort och datum
______________________________________________
Underskrift
______________________________________________
Namnfördytligande
______________________________________________
Fastighetsbeteckning
______________________________________________