Meddelande från Vatten&miljöresurs:

Hej!

Blir störningar under vecka 24-26 som det ser ut nu.

Med vänlig hälsning

Jesper Woxlägd
Arbetsledare
010-251 53 37
www.vattenmiljoresurs.se