Zon 3, 4 och 5 är nu snabbröjda! Nu snöröjs zon 2 och 1